Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy praktycznej dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest względnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.