Restrukturyzacja kredytów jako modus operandi na pożyczkowe strapienia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka. odwiedz strone
PureVolume™ | We’re Listening To You
Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. jak usunać wpis z bik http://wallinside.com
zobacz na stronie
Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.