Restrukturyzacja kredytów- kompendium informacji dla kredytobiorcy


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest relatywnie prosta. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.