Restrukturyzacja kredytów jest coraz w większym stopniu popularna nad Wisłą


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim razie jest relatywnie prosta. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze dochody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.