Restrukturyzacja kredytów w uciążliwych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni przez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć właściwą wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.