Restrukturyzacja kredytów- porady fachowców na błyskawiczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest względnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.