Restrukturyzacja kredytów w skomplikowanych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim razie jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza przez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Gdyż musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.