Restrukturyzacja kredytów- kapitalne wyjście dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest relatywnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze dochody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawną. Ponieważ musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.