Restrukturyzacja kredytów- świetna droga do kredytowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja wówczas jest względnie łatwa. Potrzebujemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.