bible

Biblia imeandikwa na watu arousing(40) kwa miaka tofauti