Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie prosta. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza poprzez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.