Restrukturyzacja kredytów- imponująca droga do kredytowej niezależności


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy starannie spłacać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.