Restrukturyzacja kredytów według doświadczonego konsultanta kredytowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest względnie prosta. Chcemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.