Restrukturyzacja kredytów- idealna droga do finansowej niezależności


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sprawa wówczas jest względnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Ponieważ trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.