Restrukturyzacja kredytów w czasach po ogólnoświatowym kryzysie

Posted by mariahganna, 4 years ago


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć adekwatną wiedzę już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.
oddłużenie bik co to jest
Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.
kliknij tutaj, aby uzyskac wiecej informacji
Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR - restrukturyzacja kredytu