Restrukturyzacja kredytów jest coraz w wyższym stopniu atrakcyjna w Polsce


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja wobec tego jest względnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni przez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.