Restrukturyzacja kredytów według sprawdzonego konsultanta kredytowego


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest relatywnie łatwa. Chcemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza przez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada mieć stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.