Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy praktycznej dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.