Restrukturyzacja kredytów okiem sprawdzonego doradcy pożyczkowego


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.