Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim przypadku jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.