Restrukturyzacja kredytów w skomplikowanych latach


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć stosowną wiedzę już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.