Restrukturyzacja kredytów jako strategia na kredytowe troski


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie łatwa. Pragniemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.