Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla potrzebujących


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność w takim razie jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.