Restrukturyzacja kredytów jako modus operandi na finansowe strapienia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność w takim przypadku jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza poprzez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest posiadać stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.