Restrukturyzacja kredytów- komplet informacji co powienieneś znać


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wskazane jest posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.