Restrukturyzacja kredytów okiem doświadczonego doradcy kredytowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność w takim przypadku jest względnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka. restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. przeczytaj

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym. zobacz tutaj teraz Restrukturyzacja kredytów- kompendium wiedzy dla przekredytowanych
teraz kliknij w link