Restrukturyzacja kredytów okiem sprawdzonego konsultanta pożyczkowego


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy starannie zwracać bada nasze zarobki, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu ubezpiecza przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.