Restrukturyzacja kredytów- wszystko co powienieneś znać


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest względnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Ponieważ trzeba mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.