Restrukturyzacja kredytów- wszystko co musisz wiedzieć


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja w takim razie jest względnie prosta. Chcemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego wypada posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.