Restrukturyzacja kredytów jest coraz bardziej atrakcyjna w Polsce


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na określony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż taki kredyt będziemy starannie spłacać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.
Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR - PureVolume™ | We’re Listening To You
Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. Aby przeczytac, kliknij
http://antywindykacja.net http://www.purevolume.com
Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.