Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy praktycznej dla zadłużonych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.