Restrukturyzacja kredytów w uciążliwych latach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wtedy jest względnie łatwa. Chcemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy starannie zwracać weryfikuje nasze przychody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.