Restrukturyzacja kredytów okiem sprawdzonego doradcy pożyczkowego

http://antywindykacja.net Restrukturyzacja kredytów- komplet informacji co powienieneś wiedzieć
Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać sprawdza nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Dlatego, że musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. http://antywindykacja.net/podstrona/oddluzanie/czyszczenie-rejestrow-bik-i-br http://wallinside.com/post-122249-restrukturyzacja-kredytow-podstawowe-informacje-dla-zaduonych.html

Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą. Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -