Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sytuacja w takim razie jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do banku i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Gdyż trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.