Restrukturyzacja kredytów według sprawdzonego specjalisty pożyczkowego


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja w takim przypadku jest relatywnie nieskomplikowana. Potrzebujemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.
isc
Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba mieć odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Gdyż musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. bik co to jest Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR - moja firma

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą. oddłużanie