Restrukturyzacja kredytów okiem doświadczonego konsultanta pożyczkowego


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie łatwa. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego rodzaju kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego trzeba posiadać właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.