Restrukturyzacja kredytów w uciążliwych czasach


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki. Sytuacja wtedy jest względnie łatwa. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu ubezpiecza przez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wypada mieć należytą wiedzę już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez odpowiednie akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.