Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawną. Dlatego, że musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.