Restrukturyzacja kredytów w latach po ogólnoświatowym kryzysie

restrukturyzacja kredytu
Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. PureVolume™ | We’re Listening To You

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą. PureVolume™ | We’re Listening To You
zobacz na tych gosci
odwiedz strone tutaj