Restrukturyzacja kredytów- kapitalne wyjście dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze przychody, ich wielkość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni poprzez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy mieć właściwą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Dlatego, że musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego normy nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.