Restrukturyzacja kredytów w przykrych czasach

restrukturyzacja kredytu
Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja wówczas jest relatywnie łatwa. Chcemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka. tutaj

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć właściwą wiedzę już stricte prawniczą. Bowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. http://www.iamsport.org/pg/pages/view/28385454/

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.
Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR - sprawdz moj blog