Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla dłużników


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest relatywnie prosta. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza przez wykonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.