Restrukturyzacja kredytów- znakomita droga do kredytowej niezależności

Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -
Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa wówczas jest relatywnie łatwa. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz upragniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy starannie zwracać analizuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wypada mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez powyższe akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą. przejdz do strony internetowej PureVolume™ | We’re Listening To You
restrukturyzacja kredytów
Restrukturyzacja kredytów- znakomita droga do finansowej równowagi