Restrukturyzacja kredytów- podstawowe informacje dla zadłużonych

http://antywindykacja.net
Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wobec tego jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny upragniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu chroni poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka. http://antywindykacja.net/podstrona/oddluzanie/czyszczenie-rejestrow-bik-i-br

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego należy posiadać adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Albowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. oddłużenia Link do bloga

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.

http://www.iamsport.org/pg/pages/view/28386377/