Restrukturyzacja kredytów- komplet informacji co powienieneś wiedzieć


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja wtedy jest relatywnie łatwa. Potrzebujemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Idziemy wobec tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, iż tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze przychody, ich wysokość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Do tego zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się mieć stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Dlatego, że powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. oddłużenie

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.
Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -
Restrukturyzacja kredytów jest coraz w większym stopniu popularna w Polsce