Restrukturyzacja kredytów- idealna ścieżka do finansowej równowagi


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa w takim przypadku jest względnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze zarobki, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka. wejdz tutaj

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest posiadać stosowną wiedzę już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe dokumenty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy dla potrzebujących
restrukturyzacja kredytów
Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę zapoczątkowania procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.

Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -