Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na pożyczkowe strapienia


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Udajemy się w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy posiadać odpowiednią wiedzę już stricte prawną. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.