Restrukturyzacja kredytów- wskazówki znawców na bezzwłoczne wyjście z zadłużenia


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Sprawa wtedy jest relatywnie nieskomplikowana. Pragniemy pieniędzy na sprecyzowany cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i budujemy nasz wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze przychody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Na dodatek zwrot kredytu chroni przez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka. Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR - restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego trzeba posiadać adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez właściwe akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną perspektywę wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.
http://antywindykacja.net PureVolume™ | We’re Listening To You