Restrukturyzacja kredytów- komplet informacji co powienieneś wiedzieć

Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -
Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub w wyższym stopniu znana przeważającej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie kredytu. Okoliczność wówczas jest relatywnie prosta. Potrzebujemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wytęskniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, że taki kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka. oddłużanie

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez właściwe akty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.
wejdz tutaj
bik co to jest