Restrukturyzacja kredytów- wskazówki ekspertów na bezzwłoczne wyjście z długów


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sprawa wobec tego jest relatywnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na określony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz wymarzony dom. Idziemy w obliczu tego do instytucji finansowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka. Restrukturyzacja kredytów- kapitalne wyjście dla dłużników
polaczone z
Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego wskazane jest mieć stosowną wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Albowiem musimy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana poprzez właściwe akty, mniejszej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.
restrukturyzacja kredytów
Z tego powodu jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wcześniej omówione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą. kliknij, aby przesledzic odkryj to